ELSA Thessaloniki

Moot Court Competitions

Moot Court Competitions – Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης που οργανώνονται στο δίκτυο της ELSA. Αναμφίβολα η εμπειρία προσομοίωσης μιας δίκης ήδη από τα φοιτητικά χρόνια αποτελεί αμάχητο εφόδιο για κάθε επίδοξο νομικό. Στόχος είναι μέσω αυτού του προγράμματος ο φοιτητής να έλθει σε επαφή με τη δικαστική διαδικασία σε μια έγκαιρη χρονική περίοδο, προκειμένου να προβεί μεταγενέστερα σε μια υπεύθυνη απόφαση περί του κλάδου ειδίκευσης και μετέπειτα απασχόλησης που θα ακολουθήσει.

Οι δυο διεθνείς διαγωνισμοί, ELSA Moot Court Competition (emc²) και European Human Rights Moot Court Competition, χαίρουν αναγνώρισης παγκοσμίως και μάλιστα η χώρα μας έχει διαπρέψει πολλάκις σε αυτούς. Εκτός αυτών, η ELSA Greece εγκαθίδρυσε στην Ελλάδα τον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) το 2015 και συνεχίζει δυναμικά το εγχείρημά της αυτό. Αναλυτικότερα :

ELSA Moot Court Competition on WTO law (EMC²): Το EMC2 είναι μια προσομοίωση ακρόασης του συστήματος επίλυσης διαφορών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου , που διεξάγεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη και ανοίγει τις πόρτες σε μια μελλοντική καριέρα στο εμπορικό δίκαιο.

Οι νικητές των ευρωπαϊκών περιφερειακών γύρων προκρίνονται στους τελικούς, που διεξάγονται σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα. Προηγείται η κατάθεση γραπτών υπομνημάτων των ομάδων που συμμετέχουν. Οι ομάδες προετοιμάζουν και να αναλύουν μια πλασματική υπόθεση και να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους τόσο για τον ενάγοντα και στον εναγόμενο μπροστά από ένα πάνελ το οποίο αποτελείται από εμπειρογνώμονες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και του εμπορικού δικαίου. Η Νομική Σχολή ΑΠΘ συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό αυτό το 2009. Το 2011, η ομάδα των φοιτητών που εκπροσώπησε την Σχολή στον Ευρωπαϊκό Γύρο του Βίλνιους βγήκε πρώτη. Οι φοιτητές που συμμετέχουν κάθε χρόνο, επιλέγονται στο πλαίσιο του μαθήματος του International Trade Law (GATT/WTO Law), που διδάσκεται στα αγγλικά σε κοινό ακροατήριο φοιτητών του κανονικού προγράμματος σπουδών και του προγράμματος Erasmus.

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος και εικονικής δίκης: Αναπλ. Καθ. κ.Παναγιώτης Γκλαβίνης

European Human Rights Moot Court Competition: Ο διαγωνισμός προσομοιώνει τη διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές να βιώσουν τις αρχές και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο τελικός γύρος διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Στρασβούργο και οι καλύτερες 20 ομάδες που προκρίνονται με κριτήριο τα γραπτά υπομνήματα που καταθέτουν, ανταγωνίζονται. Υπεύθυνοι: Καθηγητής Πέτρος Στάγκος, Επίκουρος Καθηγητής Ιωσήφ Κτενίδης

Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης: Το εθνικό σωματείο της ELSA Greece καινοτόμησε και εγκαθίδρυσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) το 2015. Προσπάθεια των εμπνευστών του –της Αντωνίας Μαρκοβίτη, του Στέργιου Αιδινλή και Ιωάννη Πετρά- ήταν η καθιέρωση σε ετήσια βάση της διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού καλύπτοντας κάθε χρόνο και διαφορετική δικαιική θεματική.

Ο πρώτος ΕΔΕΔ διεξήχθη στις 8-10 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή ομάδων των τριών νομικών σχολών της χώρας να προσομοιώνουν δίκη ποινικού εφετείου υπό την καθοδήγηση και αξιολόγηση εξεχόντων ακαδημαϊκών και νομικών. Η ELSA Greece αποφάσισε να διοργανώσει το 2016 τον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στην Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας την σκέψη αυτή, ο Εθνικός Διαγωνισμός άλλαξε αντικείμενο φέτος και οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με μία υπόθεση Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι είναι ο πιο διαδεδομένος τομέας δικαίου σε εθνικό επίπεδο, καθώς η πλειονότητα των υποθέσεων στα δικαστήρια αφορούν αστικές υποθέσεις.
Κανονισμοί συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν συνολικά 9 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από 3 άτομα. Η κάθε Νομική Σχολή θα εκπροσωπηθεί από 3 ομάδες, δηλαδή 3 ομάδες από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 3 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σε κάθε ομάδα του κάθε πανεπιστημίου διανέμεται ένας από τους εξής ρόλους: του ενάγοντα, του εναγομένου και του δικονομικού εγγυητή, ώστε η κάθε Νομική Σχολή να εκπροσωπείται και στους τρεις ρόλους. Η επιλογή των ομάδων γίνεται από τους υπεύθυνους καθηγητές της κάθε σχολής και ο ρόλος (ενάγων, εναγόμενος, δικονομικός εγγυητής) της κάθε ομάδας προσδιορίζεται είτε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των τριών ομάδων του κάθε πανεπιστημίου, είτε κατόπιν κλήρωσης εάν οι προτιμήσεις των ομάδων συμπίπτουν.

Στον τελικό γύρο συμμετέχουν οι ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία για τον κάθε ρόλο, δηλαδή η καλύτερη ομάδα με το ρόλο του ενάγοντος, η καλύτερη με το ρόλο του εναγομένου και η καλύτερη με το ρόλο του δικονομικού εγγυητή. Οι ομάδες που περνούν στον τελικό παραλαμβάνουν τα δικόγραφα των αντιδίκων τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στον τελικό αξιολογείται μόνο η προφορική διαδικασία και ουσιαστικά νικήτρια ομάδα είναι η πλευρά που θα κερδίσει τη δίκη.