ELSA Thessaloniki

Διοικητικό Συμβούλιο

Αντιπρόεδρος Marketing

Ονομάζομαι Νικολίνα Πριοβόλου, είμαι 21 ετών και κατάγομαι από το Αγρίνιο. Μόλις ολοκλήρωσα το 3ο έτος των σπουδών μου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για το νέο ακαδημαϊκό έτος θα βρίσκομαι στη θέση της Αντιπροέδρου Μάρκετινγκ του τοπικού σωματείου.

Τι είναι η ELSA για μένα;

Η ανάμειξη μου ξεκίνησε από το πρώτο έτος με μια απλή εγγραφή ως μέλος, καθώς θαύμαζα ιδιαίτερα το έργο και τα επιτεύγματα των έως τότε Διοικητικών Συμβουλίων. Στο δεύτερο έτος άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά συμμετέχοντας σε οργανωτικές επιτροπές και αποκτώντας έτσι σταδιακά το λεγόμενο Elsa spirit!

Τρίτο έτος; Αποτελεί σταθμό στην ανάμειξη και συμμετοχή μου! Εχοντας ασχοληθεί σε δύο διοργανώσεις με τα logistics πείστηκα αρκετά εύκολα να θέσω υποψηφιότητα για Ειδικός Συνεργάτης Μάρκετινγκ και το περασμένο έτος διετέλεσα καθήκοντα σε αυτή τη θέση. Μέσα απο αυτή μου τη θητεία ήρθα σε επαφή και συνεργάστηκα με πολύ αξιόλογα άτομα, αγάπησα πολύ τον οργανισμό και ιδίως τον συγκεκριμένο τομέα και συνειδητοποίησα τη σημασία του ως πυλώνα για μια επιτυχημένη παρουσία. Το μάρκετινγκ αποτελεί έναν τομέα που χαρακτηρίζεται απο δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα παρέχει πολλές δυνατότητες και ελευθερία κινήσεων! Δίπλα σε ένα εξαιρετικό, συνεργάσιμο και αποτελεσματικό ΔΣ γνώρισα την ELSA εις βάθος, δέθηκα ιδιαίτερα αφού πλέον αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μου και ένιωσα έτοιμη να συνεχίσω την πορεία μου ανεβαίνοντας ένα σκαλάκι παραπάνω!

Ετσι, φέτος δεσμεύομαι από τη θέση μου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο, να συνεχίσω το έργο των προηγούμενων marketeers διατηρώντας και εξελίσσοντας όσο μου είναι δυνατό το ήδη υψηλό επίπεδο και δίπλα στους συνεργάτες μου να πάμε μαζί δυναμικά την ELSA Thessaloniki ένα βήμα παραπέρα!!

 


 

My name is Nikolina Privolou, I am 21 years old and I come from Agrinion. I just completed my 3rd year of studies at the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki and for the new academic year I will be the Vice President for Marketing of the local group.

What is ELSA for me?

My engagement started in the first year with a simple registration as a member, as I particularly admired the work and the achievements of the former Boards. In the second year I began to concern myself more actively by being part of organizing committees and gradually acquiring the so-called Elsa spirit!

Third Year? It is a milestone in my involvement and participation! Having been involved in two logistics events, it was quite easy for me to be persuaded to apply for Director for Marketing and last year I was in this position. Through my incubency I came into contact and worked with very remarkable people, I loved the organization and especially this field and I realized its importance as a pillar for a successful presence. Marketing is a field characterized by creativity, but it also offers many possibilities and freedom of movement! Next to an excellent, cooperative and effective board I have met ELSA in depth, I was particularly gratified because this occupation turned to be part of my everyday life and I felt ready to continue my journey by going up a bit higher!

So, this year, I am committed, from my position on the board, to continue the work of the previous marketeers, keeping and developing as far as possible the already high level, and next to my partners, to lead together dynamically ELSA Thessaloniki one step further!!